Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

E-Bidding

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนมัธมนาคนาวาอุปถัมภ์
 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนมัธมนาคนาวาอุปถัมภ์

ดาวน์โหลด