Main Menu
BANGKOK PORTAL


จำนวนผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพสัญจร

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพสัญจร  
ประจำปีงบประมาณ 2558  
        หน่วย : คน  
ลำดับ สถานที่ สมัครเรียน เรียนจบ เขต  
1 พระราม 3 (วัดด่าน)                 706                  446  ยานนาวา  
2 วัดรางบัว              1,029                  572  ภาษีเจริญ  
3 ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)                 885                  459  ทวีวัฒนา  
4 อาคารโกลด์ มาร์เก็ต (ตลาดประชานิเวศน์ 1)              1,140                  570  จตุจักร  
5 ศูนย์การค้าไอที สแควร์                 419                  259  หลักสี่  
6 วัดชัยฉิมพลี (ปิดการสอน  เดือน ธันวาคม 2557)                   18                      4  ภาษีเจริญ  
7 หน่วยงานต่างๆ และสำนักงานเขต            17,250             17,250  หน่วยงาน/เขต  
รวม            21,447             19,560    
แหล่งข้อมูล: กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  
หมายเหตุ: เปิดสอนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ยกเว้น อาคารโกลด์ มาร์เก็ต (ตลาดประชานิเวศน์ 1) เปิดสอนเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์