Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดย รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

คลิก Download เอกสาร