Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงวัย Old is Young

แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้สูงวัย Old is Young โดยสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นความรู้ ความบันเทิง สุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้สูงอายุในทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ

IOS ดาวน์โหลดได้ที่...
https://itunes.apple.com/th/app/oldisyoung/id1427500988?mt=8


 

Android ดาวน์โหลดได้ที่...
https://play.google.com/store/apps/details…