Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

จากนักเรียนฝึกอาชีพสู่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ สร้างรายได้จากผลงานการฝึกอาชีพกับกรุงเทพมหานคร
พบกับ #พี่เล็กปั้นจิ๋ว
จากนักเรียนฝึกอาชีพสู่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
สร้างรายได้จากผลงานการฝึกอาชีพกับกรุงเทพมหานคร

"เรียนรู้ > ฝึกฝน > ลงมือทำ > สร้างรายได้ > ขยายโอกาส"

ฝึกอาชีพกับกรุงเทพมหานคร
#ทำจริง #เห็นผลจริง