Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมคัดสรร "Bangkok Brand 2020"
สำนักพัฒนาสังคม โดยสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครทุกท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการคัดสรรเข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand 2020 ได้ที่เว็บไซต์ www.bkkbrand.com ตั้งแต่วันนี้ - 2 สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 061-018-0114-6