Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

การเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร (19 มิ.ย. 2562)
รายละเอียด
คลิกดูที่นี่
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร (19 มิ.ย. 2562)
รายละเอียด
คลิกดูที่นี่
กำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม และเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร (16 ส.ค. 2562)
คลิกดูที่นี่