Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ถูกจริง สอนจริง ประกอบอาชีพได้จริง รวยจริง
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ถูกจริง สอนจริง ประกอบอาชีพได้จริง รวยจริง ลองดูตัวอย่างจากผู้เรียน ผู้สอนนะครับ อีกหนึ่งของดี ๆ ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) มอบให้คนกรุงเทพมหานคร รีบมาสมัครเรียนกัได้นะครับ