Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

คู่มือปฏิบัติงานสำนักพัฒนาสังคม

คู่มือปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาสังคมคลิกอ่านเอกสาร


ปรับปรุงล่าสุด ปี 2561
จัดทำโดย : กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและฝึกอบรม กองนโยบายและแผนงาน สำนักพัฒนาสังคม

ปรับแก้ไขข้อมูล โดย สำนักงานสวัสดิการสังคม ดังนี้ (4 พฤศจิกายน 2563)
คลิกดูที่นี่