Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ตารางกิจกรรมศูนย์บริการผู้สูงอายุ

ตารางการจัดกิจกรรมศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง
 
วัน กิจกรรม/เวลา
วันจันทร์ เวลา 09.00-12.00 น.
 
 
เวลา 13.00-16.00 น.                   
- กิจกรรมสวดมนต์
- ออกกำลังกาย
- เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่ง)
- กิจกรรมลีลาศ
วันอังคาร เวลา 09.00-12.00 น.
 
 
เวลา 13.00-16.00 น.                   
- กิจกรรมสวดมนต์
- ออกกำลังกาย
- เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่ง)
- เล่นดนตรีไทย
- กิจกรรมรำไทย
วันพุธ เวลา 09.00-12.00 น.
 
 
เวลา 13.00-16.00 น.                   
- กิจกรรมสวดมนต์
- ออกกำลังกาย
- เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่ง)
- กิจกรรมร้องเพลง
วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.
 
 
เวลา 13.00-16.00 น.                   
- กิจกรรมสวดมนต์
- ออกกำลังกาย
- เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่ง)
- กิจกรรมดนตรีไทย (ซ้อม)
- กิจกรรมลีลาศ
วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
 
 
เวลา 13.00-16.00 น.                   
- กิจกรรมสวดมนต์
- ออกกำลังกาย
- เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่ง)
- กิจกรรมร้องเพลง
วันเสาร์ - หยุด -
วันอาทิตย์ - หยุด -
 
หมายเหตุ    -  ชมรมเปตอง เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ (ระหว่างเวลา 10.00-16.00 น.)
  • บริการกายภาพบำบัด เปิดให้บริการทุกวันเวลาราชการ (เช้า เวลา 09.00 น.-11.30 น.  บ่าย เวลา 13.00น.-15.30 น.)
  • แพทย์มาตรวจสุขภาพเดือนละ 2 ครั้ง
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
                     1. ใบสมัคร          2. สำเนาบัตรประชาชน          3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ