Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
      เป็นแหล่งให้การศึกษาด้านวิชาชีพซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในเวลาปกติ ผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้างงานได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพ ตามความถนัด ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน เพื่อจะได้  นำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว    เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบ่งการเรียน    การสอนออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้
          รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม
          รุ่นที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม
          รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม
          เปิดสอน 3 รอบ คือ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. และภาคค่ำ เวลา 17.00 – 20.00 น.
          ปัจจุบัน มีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ดังนี้
           
1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เลขที่ 4095/25-26 ซอยประชาสงเคราะห์ 17 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง/เขต ดินแดง กทม. 10400 โทร. 0 2246 1592
            2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) เลขที่ 99 ถนนศรีเวียง (หลัง สน.ยานนาวา) แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 0 2236 6929
            3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) เลขที่ 4095/25-26 ถนนมิตรไมตรี 3 แขวง/เขต ดินแดง กทม. 10400 โทร. 0 2246 5769
            4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) เลขที่ 99/3 ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 0 2251 7950
            5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)  เลขที่ 208 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร. 0 2426 3653
            6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุปถัมภ์) เลขที่ 38 หมู่ 4 วัดศรีนวลธรรมวิมล ซอย    เพชรเกษม 81 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวง/เขต      หนองแขม กทม. 10160 โทร. 0 2429 3573
            7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) เลขที่ 6/199 ล็อก 6 ถนนอาจณรงค์  แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0 2240 0009
            8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) เลขที่ 6/246 ซอยนาคนิวาส 43 ถนนลาดพร้าว 71 แขวง/เขต ลาดพร้าว กทม. 10230  โทร. 0 2514 1840
            9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) เลขที่ 46/4 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. 10530 โทร. 0 2543 2903
            10. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปภัมภ์) เลขที่ 686 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 35 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร. 0 2410 1012

หลักสูตรที่เปิดสอน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
- จักรยานยนต์      
- เทคโนโลยีจักรยานยนต์
- เครื่องจักรยานยนต์
- เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
- เครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด                       
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เครื่องล่างรถยนต์
- ส่งกำลังรถยนต์
- แก๊สรถยนต์
- ไฟฟ้ารถยนต์
- ปรับอากาศรถยนต์
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     
- ช่างเครื่องเสียง-วิทยุ
- ช่างโทรทัศน์                
- ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ช่างแท็บเล็ต                                             
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า                
- ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์
- ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน
- เครื่องทำความเย็น
- เครื่องปรับอากาศ
- การพันมอเตอร์
- การควบคุมมอเตอร์       
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                           
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ                        
- อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์   
- การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป         
- คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                       
- ออกแบบเว็บไซต์                            
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
- ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจท่องเที่ยว
- ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ               
- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
- ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
- ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
- ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
- ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                         
ประเภทวิชาคหกรรม                          
สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
- เสื้อผ้าสตรี 
- สร้างแบบเสื้อผ้า
- ชุดสูทสตรี
- ออกแบบแฟชั่น
- ชุดโอกาสพิเศษ
- ชุดชั้นในสตรี
- เสื้อผ้าบุรุษ
- ผลิตภัณฑ์งานผ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
- การตัดเย็บเสื้อผ้าระบบอุตสาหกรรม
- อุตสาหกรรมเสื้อผ้าบุรุษ
- อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ
- อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายืด
- อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- คุกกี้และเค้ก                 - ขนมปังและพาย
- อาหารจีน                     - อาหารไทย
- อาหารนานาชาติ          
สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์   
- การจัดดอกไม้
- ใบตองและแกะสลัก
- งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม                            
- การแกะสลักผักและผลไม้                                   
สาขาวิชาเสริมสวย
- แต่งผมสตรี                   - ช่างซอยผม
- ช่างม้วนผม                   - แต่งหน้า
- แต่งเล็บ                                          
สาขาวิชาตัดผมสุภาพบุรุษ
- ตัดผมสุภาพบุรุษ           - ซอยผมสุภาพบุรุษ
สาขาวิชาการตัดแต่งขนสุนัข
- การตัดแต่งขนสุนัข                                   
ประเภทวิชาศิลปกรรม                        
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมและเครื่องประดับ
- การทำตัวเรือนรูปพรรณและเครื่องประดับ
- การเจียระไนพลอย
- การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี   
สาขาวิชาศิลปะการดนตรี
- คีย์บอร์ด              - กีตาร์
- ขับร้อง                - ลีลาศ
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
- การทำผ้าบาติกและมัดย้อม                        
สาขาวิชาศิลปกรรม
- การวาดภาพลายเส้น                                 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว               
สาขาวิชานวดแผนไทยประยุกต์
- นวดแผนไทย                - นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
- สปาผิวกาย                   - สปาผิวหน้า
- นวดไทยสปา                 - นวดตัว               
- นวดฝ่าเท้า         
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
- ระบบเครือข่าย
- คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น
- พิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช
- การผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล
- คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
- คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่ออาชีพ        
อื่นๆ 
- การผลิตเห็ดเพื่อการค้า
 
ค่าสมัครเรียน หลักสูตรละ 105 บาท
ยกเว้น หลักสูตรคอมพิวเตอร์และสปา 305 บาท

 
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 แห่ง  
กลุ่มงานการศึกษาอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม  โทร. 0 2247 9496
หรือ www.bmatraining.ac.th


ปรับปรุงล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2558