Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานวันกตัญญูผู้สูงวัย
วันที่ 10 เมษายน 2562 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานวันกตัญญูผู้สูงวัย ซึ่งสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความกตัญญูกตเวที การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ยั่งยืน การจัดงานในครั้งนี้มีอรรถบท (Theme) คือ การสร้างเสริมรายได้เพื่อผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า และมีความสุข กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงของผู้สูงอายุ จากศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และการแสดงของคนสามวัย จากศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางนา การแสดงดนตรีไทย จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีบูธนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ จากสำนักงานเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บูธการจ้างงานผู้สูงอายุ จากกระทรวงแรงงาน และบริษัท อินเด็กซ์ ลีฟวิ่งมอล์ จำกัด (มหาชน) บูธกองทุนการออมแห่งชาติ บูธศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน กรุงเทพมหานคร บูธฝึกอาชีพ บูธผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และบูธผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ของบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 โดยมีนางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม นายกสมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักงานเขต ผู้สูงอายุจาก 50 เขต ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุจากศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ผู้สูงอายุในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร