Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

สำนักพัฒนาสังคมร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมทัวร์ ฒ ผู้เฒ่า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ แด่ผู้สูงอายุบ้านผู้สูงอายุบางแค 2
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  สำนักพัฒนาสังคมร่วมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมทัวร์ ฒ ผู้เฒ่า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ แด่ผู้สูงอายุบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมืองเป็นประธานปล่อยขบวนรถพร้อมด้วยผู้บริหารนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมและนางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมไปไหว้พระ ทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ขบวนเริ่มต้น ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เดินทางไปยังวัดต่างๆได้แก่ วัดสระเกศ วัดโสมนัส และวัดตลิ่งชัน โดยมีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน โดยความร่วมมืออนุเคราะห์รถโดยสารปรับอากาศ จัดวิทยากรบรรยาย และอำนวยความสะดวกต่างๆโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวตลอดการเดินทางฯ