Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นายเฉลิมพล โชตินุชิตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม​และนางจิตรลดา​ ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม​ ต้อนรับ​นางเสาวภาคย์​ กระจ่างยุทธ​ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่​ 6 สิงหาคม 2562​ นายเฉลิมพล โชตินุชิตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม​และนางจิตรลดา​ ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม​ ต้อนรับ​นางเสาวภาคย์​ กระจ่างยุทธ​  ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและร่วมประชุมรับการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่​ ประจำปีงบประมาณ​พ.ศ.2562​ รอบที่​2​ (1เมษายน​ - 30กันยายน​ 2562)​ ณ​ ห้องประชุม​ชั้น​ 3​ สำนักพัฒนาสังคม​