Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

​นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ร่วมมอบเงินจำนวน 56,088 บาท ให้กับผู้สูงอายุบ้านบางแค 2
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ร่วมมอบเงินจำนวน 56,088 บาท ให้กับผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกระเช้าไข่ขายในช่วงเทศกาลปีใหม่​ ตามโครงการคุณยายขายไข่ ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค