Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

เชิญชวนชาวมหานครทุกท่าน ชม ชิม ช้อป “นครภัณฑ์” ผลิตภัณฑ์สินค้าแห่งมหานคร

เชิญชวนชาวมหานครทุกท่าน ชม ชิม ช้อป  “นครภัณฑ์” ผลิตภัณฑ์สินค้าแห่งมหานคร 

ซึ่งประกอบด้วยร้าน
1.โอชากาแฟ
2.สุขแท้ผ่อนคลาย
3.พรรณรายนครา
4.เกศาทรงสวย
5.ร่ำรวยบาร์เบอร์

เปิดบริการเวลา 09.00-18.00 น. ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ณ อาคารนครภัณฑ์ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง2) สำนักพัฒนาสังคม 
โทร  02 245 1401