Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายสุรพล พกุลานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ ร่วมพิธีเปิดงานวันครูกรุงเทพมหานคร
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายสุรพล พกุลานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ ร่วมพิธีเปิดงานวันครูกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงานของการยกย่องเชิดชูเกียรติครู รวมทั้งส่งเสริมคุณค่าความภาคภูมิใจของการเป็นครู โดยมีพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิด ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)