Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมบรรยายธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 8 พฤศจิกายน 62 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายนางสาววรรณดี สนชัย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในกิจกรรมเจริญจิตภาวนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม และประชาชนร่วมถวายปัจจัยไทยทาน พร้อมรับบทสวดเจริญพระพุทธมนต์และฟังการบรรยายธรรมจากพระมหาวุฒิ ญาณิสสโร วัดพรหมวงศาราม ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

โรงเรียนฝึกอาชีพ ดินแดงสำนักงานการส่งเสริมอาชีพถวายปัจจัยสุพรพล หนูครองสินรุ่งกานดา