Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

สำนักพัฒนาสังคมร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานครประจำปี 2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรุงเทพมหานครนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ในการนี้นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้มอบหมายให้นางสาวสุนีย์รัตน์ เตชาภิวัฒน์พันธุ์ เลขานุการสำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมพิธี โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดราชสิงขร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัศวิน ขวัญเมืองทอดกฐินทอดกฐินสุนีย์รัตน์