Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

สำนักพัฒนาสังคม ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภากรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเยี่ยมชม "นครภัณฑ์"
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายสุพรพล หนูครองสิน ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ นางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ ผู้อำนวยการส่วนการฝึกอาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด และตัวแทนผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภากรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้าเยี่ยมชมร้าน "นครภัณฑ์" และรับมอบของที่ระลึกผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ณ สำนักพัฒนาสังคม เขตดินแดง
นครภัณฑ์จิตรลดา ถนอมศักดิ์
บางกอกแบรนด์บางกอกแบรนด์นครภัณฑ์ของที่ระลึกโรงเรียนฝึกอาชีพนครภัณฑ์Bangkok Brand