Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้นายสุพรพล หนูครองสิน ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลอยกระทง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้นายสุพรพล หนูครองสิน 
ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลอยกระทง กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เขตพระนคร
งานลอยกระทงงานลอยกระทงงานลอยกระทง