Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

ต้อนรับรองผู้ว่าฯ สกลธี ภัททิยกุล ในการออกตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (สะพานสูง)
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายนางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารสำนักงานเขตมีนบุรี ผู้บริหารสำนักงานเขตสะพานสูง ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ (นายสุพรพล หนูครองสิน) และเจ้าหน้าที่ส่วนการฝึกอาชีพ ให้การต้อนรับนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ในการออกตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) เขตมีนบุรี และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (สะพานสูง) เขตสะพานสูง เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ให้ขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ วิทยากร และประชาชนผู้เข้ารับการฝึกวิชาชีพ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครต่อไป
นายสกลธี ภัททิยกุลศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเรียนตัดผมฟรีเรียนตัดผมที่ไหนดีนายสกลธี ภัททิยกุลศูนย์ฝึกอาชีพ