Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้ นายสุพรพล หนูครองสิน ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ จัดเจ้าหน้าที่นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าตามโครงการ Bangkok Green market
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้ นายสุพรพล หนูครองสิน ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ จัดเจ้าหน้าที่นำผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าตามโครงการ Bangkok Green market ในวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. 2562 เวลา 07.00 - 14.00 น. ณ บริเวณด้านข้างธนาคารกรุงไทย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

บางกอกแบรนด์Bangkok Brand