Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ (สมัยที่สองครั้งที่ 2)
สำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่สอง ปี 2563
 
*********************
(10 ก.ย. 63) นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ (สมัยที่สองครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563 ร่วมกับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขต โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)