Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเข้าร่วมพิธีพราหมณ์บวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
#สำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมงานวันสภากรุงเทพมหานคร

(10 ก.ย. 63) นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเข้าร่วมพิธีพราหมณ์บวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เนื่องในวันครบรอบ 47 ปี สภากรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นบริเวณอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมรองประธานสภากรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
 

#สำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมงานวันสภากรุงเทพมหานคร

(10 ก.ย. 63) นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมเข้าร่วมพิธีพราหมณ์บวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เนื่องในวันครบรอบ 47 ปี สภากรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นบริเวณอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมรองประธานสภากรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว