Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นางสาววรรณดี สนชัย เป็นหัวหน้าคณะนิเทศงานตามภารกิจสำนักพัฒนาสังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจสำนักพัฒนาสังคม
วันที่ 9  กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้  นางสาววรรณดี  สนชัย  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม  เป็นหัวหน้าคณะนิเทศงานตามภารกิจสำนักพัฒนาสังคม  พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการภายในสำนักพัฒนาสังคม เพื่อถ่ายทอดความรู้และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจสำนักพัฒนาสังคม  ณ  ห้องประชุม  ชั้น  9 สำนักงานเขตบางคอแหลม  โดยมีผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม นายวิทูรย์  อภิสิทธิ์ภูวกุล และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นายอนันตชัย บุญตะนัย ให้การต้อนรับ