Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

สำนักงานการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
วันที่  31 สิงหาคม  2563 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายสำนักงานการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยมี นางสาวอโรชา  นันทมนตรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ  ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการ TO BE NUMBER ONE  พร้อมด้วยผู้บริหารของจังหวัด นนทบุรี เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง และส่วนราชการอื่น ๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม sapphire 203 ชั้น 2 อาคาร IMPACT FORUM เมืองทองธานี  จ. นนทบุรี

Cr: เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
#18ปีTOBENUMBERONE