Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

สำนักพัฒนาสังคม ถวายหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ แด่พระภิกษุสงฆ์วัดทัศนารุณสุนทริการาม
(31 มี.ค. 63) เวลา 13.00 น. รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ และนางสาววรรณดี สนชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม ร่วมถวายหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 200 ชิ้น ที่จัดทำโดยครูและวิทยากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 30 ขวด แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดทัศนารุณสุทริการาม ในกิจกรรมถวายหน้ากากอนามัยชนิดผ้า 9 วัด ที่สำนักพัฒนาสังคมได้จัดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรมีหน้ากากอนามัยใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และสร้างความอุ่นใจให้กับพุทธศาสนิกชนในการประกอบศาสนกิจ