Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

สำนักพัฒนาสังคม ถวายหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและเจลแอลกอฮอล์ แด่พระภิกษุสงฆ์วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

(31 มี.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในการถวายหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 200 ชิ้น ที่จัดทำโดยคณะครูและวิทยากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 30 ขวด แด่พระราชวินัยสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณรใช้ดูแลสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ และนางสาววรรณดี สนชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม ร่วมพิธีถวายหน้ากากอนามัยฯ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ห้วยขวาง)