Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

สำนักพัฒนาสังคม จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการส่งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ
(25 มี.ค. 63) นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายนางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการบริหารจัดการส่งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับสำนักงานเขตต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจทำความสะอาด และแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละเขต โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ ณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (เขตดุสิต)