Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นายเฉลิมพลโชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบโต๊ะญี่ปุ่นที่ประดิษฐ์โดยฝีมือกลุ่มจิตอาสาและนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพฯ (คลองเตย)
วันที่ 16 กันยายน 2562 นายเฉลิมพลโชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบโต๊ะญี่ปุ่นที่ประดิษฐ์โดยฝีมือกลุ่มจิตอาสาและนักเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพฯ (คลองเตย) จำนวน 30 ตัว ให้กับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จิตอาสา มอบโต๊ะให้น้อง จากสำนักพัฒนาสังคม สู่รั้วไทยนิยมสงเคราะห์” พร้อมด้วยนางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ และนางสาววรรณดี สนชัย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม และคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคมเข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีนางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์