Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562”
วันที่ 6 กันยายน 2562 นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด “การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562” กล่าวรายงานโดย นางรุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการสังคมและประธานชมรมนักสังคมสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความก้าวหน้าสายงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กรุงเทพมหานคร” โดยมีนางสาววรรณดี สนชัย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์จากสำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 250 คน ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง