Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้มอบหมายให้นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้มอบหมายให้นางจิตรลดา  ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสำนักพัฒนาสังคมร่วมบริจาคมุ้ง ผ้าอ้อม ผ้าเช็ดตัวและสิ่งของเหลือใช้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ณ มูลนิธิกระจกเงา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562