Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนายสุพรพล หนูครองสินในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ
วันที่ 22 สิงหาคม 2562  นายเฉลิมพล  โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนายสุพรพล หนูครองสินในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)