Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

กิจกรรมของสำนักพัฒนาสังคม

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการเลือกตั้งกรรมการชุมชน
(14 ส.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการเลือกตั้งกรรมการชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 พ.ย. 62 ทั้ง 2,066 ชุมชน ทั่วกรุงเทพฯ โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร