Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ดำเนินงานของศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร

สรุปผลสถิติการดำเนินงานของศูนย์สร้างโอกาสเด็กกรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 แห่ง 

ข้อมูลเดือนตุลาคม 2562

ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2562

ข้อมูลเดือนธันวาคม 2562