Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

เกณฑ์การคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ


สรุปประเภทภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561รายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญา ประจำปี 2561
รายละเอียด

ปรับปรุงล่าสุด ปี 2561