Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของสำนักพัฒนาสังคม

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย และระบบห้องสมุดวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.ย. 2562)
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย และระบบห้องสมุดวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ก.ย. 2562)
รายละเอียด
คลิกดูที่นี่