Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของสำนักพัฒนาสังคม

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกวิชาช่างต่างๆ ประเภทวิชาคหกรรม จำนวน 263 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกวิชาช่างต่างๆ ประเภทวิชาคหกรรม จำนวน 263 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562)
รายละเอียด
คลิกดูที่นี่