Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศสำนักพัฒนาสังคม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (8 มี.ค. 2562)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (8 มี.ค. 2562)
รายละเอียด
คลิกดูที่นี่