Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศสำนักพัฒนาสังคม

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) (8 พ.ค. 2563)
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานครดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คลิกดูที่นี่