Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวที่น่าสนใจ

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สนใจเข้าคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ประจำปี 2563
การรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สนใจเข้าคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ประจำปี 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 30 สิงหาคม 2562 
ทั้งนี้สามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม หรือที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สังกัดสำนักงานเขต (ตามสถานที่ประกอบการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-247-9492-4

คุณสมบัติของผู้ผลิต
คลิกดูที่นี่

ใบสมัคร Bangkok Brand 2563
คลิกดูที่นี่