Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซ่อมเครื่องสำรองไฟ,เครื่องพิมพ์และจอภาพคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63037456494)
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซ่อมเครื่องสำรองไฟ,เครื่องพิมพ์และจอภาพคอมพิวเตอร์
จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63037456494)

เอกสารแนบ