Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63037166693)
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(เลขที่โครงการ : 63037166693)

เอกสารแนบ..