Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส ๑ ส ๒ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส ๑ ส ๒ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63027483404)

เอกสารแนบ