Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการปรับปรุงเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการปรับปรุงเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63027326630)

เอกสารแนบ