Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่โครงการ : 62097329817)
 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารภายในของสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เลขที่โครงการ : 62097329817)

เอกสารแนบ