Main Menu
BANGKOK PORTAL


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กทม.

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร
ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000052/2018/Formrepaot.doc