Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

คำสั่งมอบหมายข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานและดูอำนวยความสะดวกในมุมเรียนรู้

คำสั่งสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม
1. คำสั่งสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ 21/2558 
2. คำสั่งสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ที่ 49/2558