Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng
ค้นหา

แผนปฏิบัติราชการและผลการดำเนินการ

กลุ่ม :
จาก :
ถึง :
ค้นหา :
24/03/2021 รายงานการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
24/03/2021 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
27/04/2020 รายงานการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
27/04/2020 รายงานการติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
27/04/2020 รายงานการติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
18/11/2019 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
28/09/2018 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
29/09/2018 ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
01/10/2017 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
01/10/2016 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
15/12/2015 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
12/10/2014 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
13/10/2013 แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลด
หน้า 1 ของ 1